Všeobecné obchodní podmínky

vyhlášené společností SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
IČ: 290 46 980,
firma je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 162598

s platností od 1. ledna 2014

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.boty-pracovni.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. (viz bod 10). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy.

Jde zejména o tyto případy:

 • Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.boty-pracovni.cz
 • Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
 • Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.boty-pracovni.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny vybrané prodejny.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu
www.boty-pracovni.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na některé z kamenných prodejen v rámci obchodní sítě SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží u společnosti SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. na adrese: Olšanská 54/3, 130 00 PRAHA 3

Do 14 dnů od převzetí zboží je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha č.1 těchto obchodních podmínek.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 7. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
 8. o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

4. Základní pravidla nákupu

Nákup prostřednictvím eShopu lze uskutečnit pouze na území České a Slovenské republiky.

 • Ceny zboží jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně všech daní (např. DPH) a poplatků kromě nákladů na doručení zboží.
 • Veškeré podané objednávky v eShopu na www.boty-pracovni.cz jsou považovány za závazné.
 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.
 • Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.
 • Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení.
 • Bezprostředně po odeslání objednávky obdrží zákazník na uvedený e-mailový kontakt automaticky zasílanou informaci o objednávce pro kontrolu. Je proto nutné, aby zákazník věnoval zvýšenou pozornost zápisu e-mailového kontaktu a neuváděl chybný, neplatný nebo neexistující e-mail.
 • Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o stavu Vaší objednávky. Nabídka platí do vyprodání zásob.

 

5. Doprava a osobní odběr zboží

Zboží je zasíláno po Čechách a po Slovensku prostřednictvím externího dopravce, kterým je PPL (Professional Parcel Logistic). Podmínky a ceny dopravy zboží.

Informace pro zákazníky ze Slovenska: V případě, že zákazník ze Slovenska objedná zboží v našem eShopu, kde jsou uvedené ceny v Kč, obdrží Daňový doklad / Fakturu v EURO. Ceny budou přepočteny aktuálním kurzem. Platbu zákazník provede dopravci PPL v EURO při převzetí zboží na dobírku nebo může částku uhradit převodem na náš účet v EURO předem na základě Předfaktury (Zálohové platby). Podrobnosti k platbě budou zákazníkovi zaslány e-mailem.

Objednané zboží je s ohledem na aktuální stav skladových zásob možné v rámci České republiky odebrat také formou osobního odběru na některém z našich výdejních míst. Zákazník v objednávce vyznačí, na kterém výdejním místě společnosti SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. chce zboží osobně převzít. K samotnému převzetí zboží pak bude zákazník vyzván e-mailem, SMS nebo telefonicky.

6. Nákup zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. za tuto skutečnost neodpovídá.

 • Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem KOUPIT, umístíte Vámi vybrané zboží do košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a celková cena zboží v košíku.
 • V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem kusů, který lze změnit (nutné je potvrzení změny počtu tlačítkem se zeleným zaškrtnutím) a cenou zboží. Ve druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně dodání zboží. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné vyjádřit souhlas s obchodními a reklamačními podmínkami.

 

7. Odeslání objednávky

Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné v dalším kroku objednávku odeslat ke zpracování.

8. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automaticky informaci o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních e-mailů, případně telefonicky pracovníky centra.

Objednané zboží bude vyskladněno v souladu s expedičními údaji uvedenými na kartě zboží. V případě, že zákazník objedná více položek zboží s různou expediční lhůtou, platí pro společné zaslání celé objednávky uvedená nejdelší doba expedice. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníky zákaznického centra a Vaše objednávka bude po dohodě aktualizována nebo stornována.

Přes veškerou snahu o okamžitou aktualizaci stavu zásob konkrétního zboží není možné (vzhledem k rozsahu sortimentu a velikostí) v každém okamžiku uvádět v eShopu aktuální stav. Uvádíme-li tedy Skladem, potom to znamená, že zboží je skladem v našem velkoobchodě nebo některém z našich obchodů nebo skladem u našeho dodavatele a může být expedováno ihned, když bude fyzicky na našem centrálním expedičním místě (Praha). Z výše uvedeného je patrné, že nelze automaticky předpokládat, že takto označené zboží je okamžitě dostupné při osobním odběru na kterékoliv provozovně společnosti SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o.

Dostupnost zboží si může zákazník ověřit dotazem na info@boty-pracovni.cz.

9. Způsob platby a převzetí zboží

Platbu je možné provést bankovním převodem (na základě zaslané předfaktury a dispozic k platbě) nebo prostřednictvím dobírky. Objednané zboží na dobírku budete hradit v hotovosti při předání zboží, v případě dodání prostřednictvím PPL je možnost platit i Vaší kreditní kartou. Zásilka Vám bude doručena následující pracovní den (v případě, že je zboží skladem) po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Důležité je uvedení i platného telefonního spojení, aby mohl být zákazník kontaktován přepravcem pro případ opakovaného doručení. Zboží je zasíláno pouze na území ČR a Slovenska.

V případě osobního odběru zboží na vybrané kamenné prodejně bude platba provedena hotově při převzetí. Zboží bude možné vyzvednout přímo na provozovně vybrané prodejny na základě výzvy k vyzvednutí zaslané emailem případně sdělené telefonicky pracovníkem prodejny. Zboží je nutné vyzvednout do 3 dnů od oznámení. Na základě osobní domluvy lze lhůtu pro vyzvednutí prodloužit.

10. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu na www.boty-pracovni.cz i dodavatelem zboží je společnost:

SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o.

Sídlem: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
IČ: 290 46 980
DIČ: CZ29046980

 

11. Řešení sporů

Prodejce má zájem o vyřešení všech případných sporů dohodou se zákazníkem a to i nad rámec zákonných norem. Zavazuje se usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Nebude-li dohoda možná potom vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

12. Zabezpečení dat

Společnost SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před zneužitím!

 • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. je správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
 • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Společnost SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
 • Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.boty-pracovni.cz, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o Vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

 

13. Ostatní ujednání

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.

Společnost SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.Ing. Svatopluk Vagner – jednatel společnosti
VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Prodávající:

SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa, telefon, email kupujícího:

Číslo bankovního účtu kupujícího:

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

- číslo objednávky:

- kód a název zboží:Datum:...........................
podpis kupujícího


EET