Bezpečnost a ochrana osobních údajů


Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Respektujeme všechna pravidla daná Asociací pro elektronickou komerci (APEK). Tím se zavazujeme k dodržování všech pravidel, které APEK stanovuje.


Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Společnost SEGMENTA SYSTEMS, s.r.o. provozovatel internetového obchodu www.boty-pracovni.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.


Jaké údaje shromažďujeme?
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.


K čemu údaje slouží?
Veškeré informace v eShopu www.boty-pracovni.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, katalog, prohlášení o shodě atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.


Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?
Po přihlášení do eShopu www.boty-pracovni.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na registrace@boty-pracovni.cz .


EET